Hướng dẫn sử dụng CRM

Hướng dẫn sử dụng cms

Tổng đài hỗ trợ

0973.090.393
(7:00 - 22:00)

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Câu hỏi thường gặp

Danh mục dịch vụ và danh mục chung, chứa thông tin các dịch vụ. Danh mục dịch vụ sẽ nhóm các dịch vụ để Spa dễ quản lý, dễ theo dõi. 

Ngoài ra, danh mục dịch vụ có thể được phân chia theo các cấp tùy theo từng Spa. Danh sách dịch vụ bao gồm các dịch vụ nhỏ nằm trong danh mục dịch vụ.

Đặc biệt, danh sách dịch vụ có thể thực hiện tối ưu SEO.

Trên CMS, bạn hoàn toàn có thể thực hiện tối ưu SEO cho các bài viết dịch vụ, từ đó tối ưu tìm kiếm khi nó được hiển thị trên Google. 

Tối ưu SEO trên CMS bao gồm:

  • Tối ưu url
  • Tối ưu tiêu đề
  • Tối ưu mô tả bài viết
  • Tối ưu từ khóa.

Reborn CMS đang hỗ trợ đăng video bằng 2 cách:

  • Cách 1: Bạn có thể tải video từ máy tính cá nhân của mình.
  • Cách 2: Bạn có thể đăng video trên nền tảng Youtube bằng cách gắn đường link youtube trong mục tải video

Tại banner của Website, bạn hoàn toàn có thể tải video lên, tải cả ảnh và video.

Bạn có thể thực hiện tải nhiều banner lên, và hoàn toàn có thể tạm ẩn nó khi chưa sử dụng đến.

Hoặc ẩn khi banner đó được sử dụng cho chiến dịch.

Và chiến dịch đó đã kết thúc

Video hướng dẫn

Các kênh hỗ trợ

Tổng đài
Tổng đài
Fanpage
Fanpage
Zalo
Zalo
Email
Email
Youtube
Youtube
Phiếu hỗ trợ
Phiếu hỗ trợ
Ultraview
Ultraview