Bảng giá Reborn CRM

Tính năng
Quản lý khách hàng
Kết nối Fanpage, Zalo OA
Quản lý bán hàng/ Hóa đơn/ Hoàn trả
Thẻ khách hàng/ Thẻ dịch vụ/ Thẻ liệu trình
Lên lịch hẹn/ Nhắc lịch hẹn/ Thông báo lịch hẹn
Lên lịch điều trị/ Nhắc lịch điều trị/ Thông báo lịch điều trị
Theo dõi lịch sử điều trị
Nhật ký điều trị
Tin nhắn SMS CSKH
Gửi Email CSKH
Tổng đài thoại CSKH
CSKH tự động
Tiếp nhận bảo hành, phản hồi khách hàng, ticket
Quản lý kho hàng/ Nhập hàng/ Xuất hàng/ Hàng tồn kho
Thống kê doanh thu
Chiến dịch bán hàng
Quản lý cơ hội
Vinh danh bán hàng
Chiến dịch marketing
Quản lý công việc
Quản lý chi nhánh/ Phòng ban/ Nhân viên
Phân quyền chức năng/ Phân quyền dữ liệu
Quản lý phòng điều trị
Gửi thư nội bộ
Quản lý tài liệu nội bộ
Chấm công, tính hoa hồng
Sổ quỹ
Trích xuất báo cáo

Bảng giá Reborn WEB

Tính năng
Quản lý khách hàng
Kết nối Fanpage, Zalo OA
Quản lý bán hàng/ Hóa đơn/ Hoàn trả
Thẻ khách hàng/ Thẻ dịch vụ/ Thẻ liệu trình
Lên lịch hẹn/ Nhắc lịch hẹn/ Thông báo lịch hẹn
Lên lịch điều trị/ Nhắc lịch điều trị/ Thông báo lịch điều trị
Theo dõi lịch sử điều trị
Nhật ký điều trị
Tin nhắn SMS CSKH
Gửi Email CSKH
Tổng đài thoại CSKH
CSKH tự động
Tiếp nhận bảo hành, phản hồi khách hàng, ticket
Quản lý kho hàng/ Nhập hàng/ Xuất hàng/ Hàng tồn kho
Thống kê doanh thu
Chiến dịch bán hàng
Quản lý cơ hội
Vinh danh bán hàng
Chiến dịch marketing
Quản lý công việc
Quản lý chi nhánh/ Phòng ban/ Nhân viên
Phân quyền chức năng/ Phân quyền dữ liệu
Quản lý phòng điều trị
Gửi thư nội bộ
Quản lý tài liệu nội bộ
Chấm công, tính hoa hồng
Sổ quỹ
Trích xuất báo cáo

Bảng giá Reborn LOYALTY

Tính năng
Quản lý khách hàng
Kết nối Fanpage, Zalo OA
Quản lý bán hàng/ Hóa đơn/ Hoàn trả
Thẻ khách hàng/ Thẻ dịch vụ/ Thẻ liệu trình
Lên lịch hẹn/ Nhắc lịch hẹn/ Thông báo lịch hẹn
Lên lịch điều trị/ Nhắc lịch điều trị/ Thông báo lịch điều trị
Theo dõi lịch sử điều trị
Nhật ký điều trị
Tin nhắn SMS CSKH
Gửi Email CSKH
Tổng đài thoại CSKH
CSKH tự động
Tiếp nhận bảo hành, phản hồi khách hàng, ticket
Quản lý kho hàng/ Nhập hàng/ Xuất hàng/ Hàng tồn kho
Thống kê doanh thu
Chiến dịch bán hàng
Quản lý cơ hội
Vinh danh bán hàng
Chiến dịch marketing
Quản lý công việc
Quản lý chi nhánh/ Phòng ban/ Nhân viên
Phân quyền chức năng/ Phân quyền dữ liệu
Quản lý phòng điều trị
Gửi thư nội bộ
Quản lý tài liệu nội bộ
Chấm công, tính hoa hồng
Sổ quỹ
Trích xuất báo cáo

Bảng giá Reborn Market

Tính năng
Truy vấn ra số điện thoại từ tài khoản Facebook
Truy vấn ra tài khoản Facebook từ số điện thoại
Tra cứu tin bài khách hàng trên Internet
Tra cứu tin bài về thị trường
Tra cứu bài đăng của khách hàng có nhu cầu
Truy vấn số điện thoại từ bài đăng Facebook
Theo dõi tự động khách hàng

Bảng giá On-premise

Nhận báo giá Reborn CRM cài đặt trên server riêng (On-premise)